W naszym gabinecie wykonujemy usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej :

  • ekstrakcję zębów ( w tym zębów mądrości i zębów zatrzymanych )
  • zabieg resekcji wierzchołka zęba
  • zabiegi z zakresu implantologii ( wszczepianie implantów, odbudowa kości , podniesienie dna zatoki szczekowej )
  • zabieg pokrycia recesji dziąsłowej
  • zabiegi wspomagające leczenie ortodontyczne ( odsłonięcie zęba zatrzymanego, zabieg kortykotomii, plastyka wędzidełka wargi / języka )
  • leczenie stomatopatii protetycznych
  • leczenie zamian na błonie śluzowej jamy ustnej